top image

Poresko Finansijsko Savetovanje

 

Šta je poresko savetovanje?

Poslovanje kompanija utemeljeno je na poštovanju zakonske regulative i obaveze plaćanja poreza. Otuda, kao posrednik između državnih poreskih organa i poreskih obveznika, nalazi se poreski savetnik. Poreski savetnici imaju ulogu da kroz poresko savetovanje, obezbede sve kvalitetne, pouzdane i pravovremene informacije. Na taj način, poresko savetovanje omogućava pružanje usluge konsaltinga u poslovanju pravnih lica, a sa ciljem redovnog i regularnog plaćanja poreskih dažbina.

Poresko savetovanje, obuhvata pružanje informacija o svim relevantnim poreskim pitanjima: od popunjavanja poreske prijave do sastavljanja redovnih finansijskih izveštaja, ali i zastupanja u različitim poreskim postupcima pred poreskim ili drugim nadležnim organima. Imajući u vidu dugogodišnje poslovanje i iskustvo koje se odnosi na poresko savetovanje, Babović tax accounting and consulting obrađuje podatake, sastavlja i vrši analizu poreskih izveštaja. Tako dobijeni izveštaji na kvartalnom, polugodišnjem i godišnjem nivou omogućavaju uvid u kvalitet poslovanja Vaše kompanije i preduzimanja konkretnih rešenja za njegovo unapređenje.

poresko savetovanje

Vrste poreskog savetovanja

Poresko savetovanje u domaćoj praksi podrazumeva veliki broj aktivnosti u kojima je se ističe neophodnost angažovanja poreskog savetnika. Poreski savetnik, kao stručno i za to edukovano lice, pruža usluge poreskog savetovanja u različitim oblastima:

- Tumačenje i poresko savetovanje iz oblasti direktnog i indirektnog oporezivanja;

- Poresko planiranje i praćenje celokupnog poslovanja kompanije;

- Poreska revizija i kontrola internih poreskih procedura;

- Analiza i primena poreskih propisa;

- Procena poreskih rizika i ostvarivanje poreske uštede u poslovanju kroz primenu aktuelnih zakonodavnih rešenja.

Poresko Finansijsko Savetovanje Srbija

Kome je finansijsko informisanje namenjeno?

Poresko savetovanje je namenjeno svim poreskim obveznicima koji žele da na odgovoran i pre svega uspešan način upravljaju poslovanjem svoje kompanije. Poreski savetnik pruža sve relevantne informacije koje se tiču oporezivanja, rizika i drugih relevantnih pitanja iz oblasti poreske prakse. Zato je važno da se poresko savetovanje posmatra kao investicija koja u značajnoj meri može da utiče na smanjenje tekućih troškova, a kroz primenu aktuelne zakonske regulative i korišćenja poreskih podsticaja.

finansijsko savetovanje

Zašto je važno?

Poznavanje aktuelnog poreskog zakonodavstva predstavlja osnovu uspešnog poreskog savetovanja, a samim tim i temelj uspeha u poslovanju kompanije. Izbegavanje dvostrukog oporezivanja, sprečavanje utaje poreza, korišćenje poreskih olakšica, samo su neka od pitanja koja se kroz poresko savetovanje mogu rešiti, pri čemu poreski savetnik treba da pruži i dodatne informacije koje bi doprinele kvalitetnijem i uspešnijem poslovanju. Otuda, u praksi Babović tax accounting and consulting jeste da poresko savetovanje često preraste u poslovno savetovanje, na obostrano zadovoljstvo klijenata.

Poresko savetovanje je mali deo naše oblasti delovanja. Svojim klijentima pružamo jedinstvenu podršku kroz finansijske konsultacije savetovanje, informisanje, kao i revizorske i računovodstvene usluge.

Knjigovodstvena agencija Pkk Babović je specijalizovana za usluge poreskog savetovanja malim, srednjim i velikim agencijama preduzećima kompanijama - pravnim subjektima kao i fizičkim licima.


Poresko Finansijsko Savetovanje


  • Maj 01 2024
    Poresko knjigovodstvo

    Poresko knjigovodstvo

    Poresko knjigovodstvo predstavlja jednu od najznačajnijih usluga koju pruža knjigovodstvena...

 

 

Razgovarajte sa nama

30 minuta besplatnog savetovanja sa našim poreskim savetnicima.