top image

Otvaranje Preduzetničkih Agencija

 

Otvaranje Preduzetničkih Agencija Radnji

Osnivanje registracija preduzetničke radnje


...

Otvaranje preduzetničke radnje


Ukoliko ste se odlučili da započnete sopstveni biznis, potrebno je da odaberete delatnost u kojoj ćete poslovati, a zatim i da otvorite firmu. Treba imati u vidu da se određenim delatnostima mogu baviti samo preduzeća, zbog čega je potrebno na adekvatan način pristupiti odabiru delatnosti. Lako upravljanje poslovanjem i manji obim administracije u odnosu na druge oblike pravnih lica, predstavlja osnovnu karakteristiku preduzetničke radnje.

osnivanje preduzetničkih agencija


Osnivanje preduzetničke radnje – prava i odgovornosti


Osnivanje preduzetničke radnje u Srbiji i registracija firme u APR-u predstavlja prvi korak u pokretanju poslovanja. Da bi se izvršila registracija preduzetničke radnje i osnivanje u najkraćem roku, knjigovodstvena agencija PKK Babović nudi mogućnost obavljanja svih administrativnih procedura u Vaše ime. Na Vama je da odaberete poslovno ime preduzetničke radnje i to u formi:


- Ime i prezime preduzetnika, Opis pretežne delatnosti, preduzetnik, adresa ili sedište preduzetničke radnje

Za otvaranje preduzetničke radnje karakteristično je da je vlasnik (osnivač) odgovoran celokupnom ličnom imovinom. To znači da se tekući račun koji je predodređen za obavljanje poslovne aktivnosti (uplate i isplate) posmatra kao lični račun, zbog čega je potrebna posebna odgovornost prilikom raspolaganja sredstava.

otvaranje preduzetničkih agencija


Registracija preduzetničke radnje u APR-u

Proces registracije preduzetničke radnje vrši se ili lično, u Agenciji za privredne registre, ili elektronskim putem. Za registraciju preduzetničke radnje potrebno je pripremiti odgovarajuću dokumentaciju. Ta dokumentacija odnosi se na isprave kojom se potvrđuje identitet preduzetnika, registraciona prijava i potvrda o uplati takse za osnivanje preduzetničke radnje.

Osnivanje preduzetničke radnje za najkraće vreme moguće je elektronskim putem koje je omogućeno od 2018. godine. Ovaj način registracije omogućava brzo podnošenje dokumentacije na sajtu APR-a, ali i uštedu vremena. Upravo je elektronska registracija preduzetničke radnje označena kao benefit u pokretanju sopstvenog biznisa.

registracija preduzetničkih agencija


Paušalno oporezivanje i preduzetnička radnja

U zavisnosti od odabrane delatnosti, preduzetnik ima mogućnost da svoju preduzetničku radnju prijavi za paušalno oporezivanje. Paušalno oporezivanje je moguće za preduzetnika u slučaju da godišnji promet ne prelazi iznos od 6.000.000 dinara. U tom slučaju, preduzetnička radnja koja plaća porez paušalno nema obavezu vođenja poslovnih knjiga. Više o paušalnom oporezivanju pročitajte ovde.


Koliki su troškovi osnivanja preduzetničke radnje

Iako preduzetnička radnja kao forma zahteva najmanje administrativne papirologije, za osnivanje je potrebno izdvojiti desetak dana vremena i do 6.000 dinara.

Napomena: U praksi se pokazalo da se prilikom popunjavanje registracione prijave često prave greške, zbog čega je registracija preduzetničke radnje u Beogradu posao koji želite da prepustite proverenoj agenciji sa dugogodišnjim iskustvom u saradnji sa APR-om. Otvaranje Preduzetničkih Agencija


Otvaranje Osnivanje Registracija Preduzetničkih Agencija

  • Maj 01 2024
    Šta treba znati za otvaranje preduzetničke radnje?

    Šta treba znati za otvaranje preduzetničke radnje?

    Da li ste imali bezbroj poslovnih ideja i nebrojano puta ste želeli da osnujete sopstveno...

 

 

Razgovarajte sa nama

30 minuta besplatnog savetovanja sa našim poreskim savetnicima.