top image

Knjigovodstvo Vodjenje Knjiga

 

Knjigovodstvene Usluge


Sveobuhvatne knjigovodstvene usluge za samostalne preduzetnike, mikro, mala i srednja preduzeća, koje žele da svoje poslovanje prepuste profesionalcima, u skladu sa zakonima Republike Srbije koji uredjuju ovu oblast poslovanja.

Knjigovodstvo obuhvata kompletan servis prema našim klijentima, a cena usluge zavisi konkretno od delatnosti i obima knjiženja poslovne dokumentacije za kojeg klijenta se obavlja knjiženje.
Knjigovodstvo - Vodjenje Knjiga

KONTAKTIRAJTE NAS ZA 1 SAT BESPLATNOG SAVETOVANJA

Mi pomažemo kompanijama da poprave svoju finansijsku sliku.

knjigovodjam beograd

Knjigovodstvene usluge: izaberite paket usluga prema meri svog poslovanja


Uspeh u poslovanju svakog preduzeća, bez obzira da li ste privatni preduzetnik ili vlasnik malog ili srednjeg preduzeća, zavisi od pravilnog vođenja poslovnih knjiga. Knjigovodstveni poslovi zahtevaju znanje i preciznost ali i poštovanje zakonodavnih okvira i njihovu primenu u praksi.

Obaveza vođenja poslovnih knjiga: knjigovodstvene usluge po meri preduzeća

Prema Zakonu o računovodstvu*, pravna lica i preduzetnici imaju obavezu vođenja poslovnih knjiga koje podrazumevaju čitav niz aktivnosti koje su obuhvaćene knjigovodstvenim uslugama. Te aktivnosti podrazumevaju evidentiranje i vrednovanje imovine i obaveza,​​ prihoda i rashoda, sastavljanje i dostavljanje izveštaja o poslovanju nadležnim organima. Vođenje poslovnih knjiga može biti veoma lako ukoliko za to angažujete agenciju koja će u skladu sa potrebama poslovanja, kreirati takav paket knjigovodstvenih usluga koji će omogućiti rasterećenje poslovanja i podizanje odgovornosti u izveštavanju na viši nivo. Na taj način smanjuje se i rizik propuštanja zakonom definisanih rokova za podnošenje poreskih prijava, ali i bolji uvid u mogućnost korišćenja različitih podsticaja zahvaljujući boljoj informisanosti.

knjigovodstvene usluge beograd

Prosto ili dvojno knjigovodstvo – u čemu je razlika i kakve su obaveze?

Prosto knjigovodstvo podrazumeva evidentiranje stanja i promena na određenim vrstama sredstava i izvora sredstava. Knjigovodstvene usluge koje su obuhvaćene prostim knjigovodstvom podrazumevaju vođenje knjige blagajne i knjiga dužnika i poverilaca.
Dvojno knjigovodstvo predstavlja širi segment koji obuhvata čitav niz knjigovodstvenih usluga. Dvojnim knjigovodstvom obuhvataju se i evidentiraju svi poslovni događaji, što omogućava sagledavanje toka i uspeha u poslovanju (kao razlika između prihoda i rashoda. Na taj način, knjigovodstvene usluge koje zahtevaju vođenje dvojnog knjigovodstva su kompleksnije i podrazumevaju obimniji set aktivnosti.
U skladu sa članom 43. Zakona o porezu na dohodak građana**, dvojno knjigovodstvo su u obavezi da vode sva pravna lica i preduzetnici, izuzev preduzetnika poljoprivrednika i preduzetnika drugog lica koji imaju obavezu vođenja prostog knjigovodstva. Paušalaci, međutim, imaju obavezu vođenja samo poslovne knjige o ostvarenom prometu.

Završni računi, izveštaji o poslovanju, podnošenje poreske prijave

Završni računi, izveštaji o poslovanju, podnošenje poreske prijave samo su neke od aktivnosti koje knjigovodstvene usluge obuhvataju. Ovakve aktivnosti omogućavaju bolji uvid i analizu trenda poslovanja, kao i dobijanje informacija koje omogućavaju kreiranje strategija za razvoj poslovanja. Knjigovodstvene usluge ne podrazumevaju samo evidentiranje nastalih poslovnih događaja i sastavljanje izveštaja, naprotiv, knjigovodstvene usluge podrazumevaju primenu znanja iz različitih oblasti, ali i iskustva u savetovanju klijenata sa ciljem unapređenja poslovanja i korišćenja podsticaja koji mogu doprineti ostvarivanju boljih poslovnih rezultata.

vodjenje knjiga beograd
Knjigovodstvene usluge Beograd: prednosti korišćenja

Pored velike prednosti smanjenja troškova, angažovanjem knjigovodstvene agencije kojoj će te poveriti sve svoje knjigovodstvene poslove, možete biti sigurni da će sve knjigovodstvene usluge biti izvršene kvalitetno, precizno i u skladu sa poreskom i drugom regulativom. Zahvaljujući kvalifikovanom i obrazovanom osoblju, sve knjigovodstvene usluge izvršavaju se kvalitetno i efikasno, kako bi se obezbedila maksimalna efikasnost u radu i rentabilnost Vašeg poslovanja.
Knjigovodstvene usluge obuhvataju:
Analizu dokumenata i izradu finansijskih rešenja;
Prosto i dvojno knjigovodstvo;
Praćenje i primenu poreskih propisa i standarda uz adekvatnu analizu poreskih obaveza;
Izradu završnih računa, godišnjih izveštaja i podnošenje poreske prijave.

Reference:
*Zakon o računovodstvu, Sl. Glasnik RS, br.​​ 73/2019​​ i​​ 44/2021
** Zakon o porezu na dohodak građana, Sl. Glasnik RS, br.​​ 153/2020 i 10/2022

Knjigovodstvo Vodjenje Knjiga Beograd


- Analiza dokumenata
- Finansijska rešenja
- Poreski standardi
- Analiza poreskih obaveza
- Održiva rešenja
- Knjigovodstvo za paušalce
- Dvojno knjigovodstvo
- Duplo knjigovodstvo
- Izrada završnih računa, godišnji izveštaja


Knjigovodstvo Vodjenje Knjiga Knjigovodstvene Usluge Beograd

  • Maj 01 2024
    Dvojno knjigovodstvo za preduzetnike

    Dvojno knjigovodstvo za preduzetnike: finansijska sigurnost u poslovanju

    U poslovnom svetu, gde se svakodnevno suočavamo sa sve većim izazovima i dinamičnim promenama,...

 

 

Razgovarajte sa nama

30 minuta besplatnog savetovanja sa našim poreskim savetnicima.