top image

 

Radni Odnosi

- Otvaranje-osnivanje izrada akata podnosenje prijave u Apru
- Radni odnosi prijave inosjave radnika, ugovori o radu i ostali ugovori

Izrada ugovora iz radnih odnosa kao i ostali Ugovori koji se odnose na naknade fizičkim licima po Zakonu o porezu na dohodak gradjana.


Radni Odnosi Otvaranje Osnivanje Izrada Akata

Razgovarajte sa nama

30 minuta besplatnog savetovanja sa našim poreskim savetnicima.